Вәкилләр советы

Татарстан Республикасының җирле үзидарәсенең һәм башкарма хакимиятенең вәкиллекле органнарының Әлки муниципаль районы башлыгы каршындагы советы (алга таба – Совет) муниципаль район Советы тарафыннан җирле үзидарә органнарының Татарстан Республикасы башкарма комитет органнары һәм башкарма хакимият федераль органнарының  муниципаль районда эшләүче территориаль органнары белән узара килешеп эшләүләрен тәэмин итү, социаль-икътисадый үсеш өлкәсендә карарлар эшләү, муниципаль районның җирле үзидарәсен оештыруга кагылышлы мөһим мәсьәләләрне оператив карау максатыннан чыгып булдырылды.

 

Советның составы

Төп функцияләре:

*муниципаль район һәм аның составына кергән җирлекләрнең социаль-икътисадый үсешенә кагылышлы аеруча мөһим мәсьәләләрне карау;

*җирле үзидарә органнарының муниципаль район территориясендә эшләүче дәүләт башкарма хакимияте органнары белән үзара хезмәттәшлек итү, шул исәптән тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен үтәү мәсьәләләренә үзара килешенгән мөнәсәбәт булдыру;

*муниципаль районның аеруча мөһим муниципаль хокук актлары проектларын карап тикшерү;

*муниципаль районның консолидацияләнгән бюджетын формалаштыру һәм үтәү белән бәйле мәсьәләләрне карау, кадрлар сәясәте, муниципаль хезмәткәрләрне әзерләү һәм укытуга кагылышлы төп мәсьәләләр турында фикер алышу;

*Әлки муниципаль район башлыгы тәкъдиме белән башка мөһим мәсьәләләрне карау.

 

Үзенә йөкләнгән мәсьәләләрне карау өчен түбәндәге хокукларга ия:

*кирәкле материалларны билгеләнгән тәртиптә җирле үзидарә, дәүләт хакимияте органнарыннан, вазыйфалы затлардан, предприятиеләр җитәкчеләреннән соратып алу;

*үз утырышларына башкарма дәүләт органнары, иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре, предприятиеләр һәм башка оешмалар җитәкчеләрен чакыру;

*үз вәкилләрен җирле үзидарәне камилләштерү һәм иҗтимагый берләшмәләр, башка оешмалар белән үзара хезмәттәшлек итү мәсьәләләре белән бәйле чараларда катнаштыру.

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International